Cầu dao điện LS MCB BKN 4P 32A

Cầu dao điện LS MCB BKN 4P 32A thuộc dòng sản phẩm MCB dạng tép gắn thanh Din Rail dùng để đóng ngắt mạch điện 3 pha có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp, … của mạch điện khi có sự cố xảy ra