Phích cắm chuyển đổi chân dẹt

Phích cắm chuyển đổi chân dẹt là loại phích cắm chuyển từ 2 chân dẹt và 1 chân tiếp địa sang loại 3 chân thông dụng nhưng vẫn có chân tiếp địa tiêu chuẩn. Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của các loại ổ cắm của Nhật Bản và Mỹ.

.